Välkommen till Attention Kristianstad Hässleholm

av

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

  • sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
  • verka för att skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
Vi arbetar för ökad kunskap och förståelse!
 skanevalkretsregion

 

 

Nyheter

av

Välkomna till vår nya hemsida!

Vi har nu gemensamt gränssnitt (utseende) med Attention Riks så att du skall känna igen dig när du navigerar runt på sidorna.

Kontakta oss gärna om innehållet på vår webbplats, saknar du något?
Målet är att innehållet på sidorna skall vara aktuellt så att du vet vad som är på gång i föreningen.

Hälsningar
Styrelsen